viernes, 29 de julio de 2011

Akordioa Traslados Empleados

Enpresaren beharrari erantzunez eta konbenioak jasotzen duen moduan gure zenbait lankide  25 km tik haratago transladatuak izan dira.
Azkenean hau erregulatzea lortu da idatzi baten bidez (en comision de servicios delakoan)
Ez gara luzatuko azaltzen zernolako erretizentziak izan diren BG ko RRHH rengandik akordio honetara iristeko Banco Sabadell en hau, ohiko gauza bat denean.
Zer lortzen da akordio honekin?
Batez ere langileari lasaitasun bat ematea (orain arte telefono bidez finkatzen bait zen). Dokumentuan argí azaltzen da non eta ze epeetan ematen den trasladoa eta bere jatorrizko lekura itzultzeko posibilitatea erregulatuagoa azaltzen da konbenioari atxikiz.
Bide gastuentzako kantitate bat finkatzen da, nominan abonatua izango dena honoko formula honen bidez:
-         18 egun bider 12 hilabete ( hemen oporrak kentzen dira)
-         0,22 euro kilometroka (noizbehinkako desplazamenduetan jarritakoa baino gutxiago, 0,25)
-         gehi auopistako gastuak beharrezkoak baldin badira. Gipuzkoan baldin bada %75 eko deskontua aplitatu bahar da T bia erabiliz


Por necesidades de la empresa y según se ajusta a convenio varios compañeros han sido trasladados mas allá de los 25 Km de su centro de trabajo.Por fin se ha conseguido regulado mediante escrito firmado el traslado en comisión de servicios de dichos empleados. No vamos a cargar tintas en las reticencias por parte de RRHH de BG para conseguir dicho acuerdo, trámite por otra parte habitual en Banco Sabadell. 
¿Que se logra con dicho acuerdo?  
Sobre todo una tranquilidad por parte del empleado que ha sido trasladado en algunos casos mediante comunicación telefónica etc. En dicho documento ya queda constancia  de donde y en que fecha ha sido trasladado por lo que su posible acercamiento a su lugar de origen de alguna manera queda regulado según marca el Convenio de Banca. 
Por otra parte se estipula una cantidad fija mensual a abonar en nómina por los gastos de desplazamiento según la siguiente formula: 
- 18 días por los 12 meses del año, aquí se han restado las vacaciones etc.  
- 0,22 euros por Km, algo menos que los 0,25 euros estipulados en desplazamientos esporádicos. 
- mas gastos de autopista si es necesario, que en el caso de Gipuzkoa se debe aplicar los descuentos de hasta un 75% usando Via T.
No hay comentarios:

Publicar un comentario