jueves, 15 de diciembre de 2011

BANKAKO XXII. HITZARMENA XXII. CONVENIO DE BANCA

15 de diciembre de 2011 – 12ª reunión 12.bilera - 2011ko abenduaren 15a Abenduak 15ean, osteguna, Bankaren XXII. Hitzarmen Kolektiboaren Negoziazio Mahaiak hamabigarren bilera egin du Madrilen.
AEBk azaldu digu zergatik atzeratu den hainbeste gaurko bilera aurrekoa egin genuenetik. Haien ustez, alderdi biek asti luzea behar genuen gogoeta egiteko. Hala ere, alderdi bakoitzak bere mugak ditu, eta ikuspuntuak oso urruti daude oraindik elkarrengandik.
ELAn gure plataformaren puntu guztiei eusten diegu. Plataforma haren osotasunean koherente eta baliozkotzat jotzen dugu. Gogoan izan puntu nagusiak zeintzuk diren:
Enplegua arriskuan dago. Hitzarmenak enplegua mantendu behar du egoera guztietan, eta ez bakarrik bankuak bategiten edo salerosten diren uneetan. Hitzarmenak langileak babestu beharko lituzke, gaur egun hainbat bankutan gertatzen ari diren bidegabeko kaleratzeak gerta ez daitezen. Hitzarmenak mugak ezarri behar dizkie horrelako praktikei.
Bestalde, orain arte soldaten erreferentzia izan den KPIri ez diogu aise uko egingo. Aurten bertan %3 galdu dugu, eta galera horri gehitu behar diogu, gainera, gure sektoreko hainbat urtetako hitzarmenetan metatu izan duguna.
Beste puntu bat —guretzat ukaezina— lanaldia errespetaraztea da. Ia banka osoan, lanaldiari eta ordutegiei buruzko akordioak sinaturik badaude ere, lanaldia modu irregularrean luzatzeko ohitura dago, eta hori ez da batere ulergarria. Legez eta elkartasunez kontrakoa izateaz gain, iruzurra ere bada Gizarte Segurantzarentzat eta Ogasunarentzat.
Hitzarmenarekin batera batzorde parekide bat osatu behar dugu, honako eginkizun hauek bere gain har ditzan: hitzarmena interpretatzea, eta betetze-modua indarraldian zehar begiratzea.
AEBren proposamenak oso hurbil daude oraindik hasieran zituenetatik. 2011 eta 2012 urteetarako, soldatak izoztu; eta hurrengo bi urteei begira, %0 eta %1 bitarteko igoerak proposatzen dituzte, baina banku bakoitzaren erreferentzia jakin bat kontuan hartuz. Erreferentzia hori kontabilitate-ratio bat da, beti ere garaian garaiko ekitaldian emaitza positiboa lortu bada. Gainera, horrela kalkulatu nahi dute 18. artikuluaren tekinordainsaria.
Erretiroei dagokienez, enpresentzat kostuak handitzerik ez dakarten irizpideak mantentzearen alde jarraitzen dute. Gainontzeko gaietan, gertu daude hurrengo hauek negoziatzeko: oporren poltsak, lekuzko mugigarritasunaren ratioa, lana eta familia uztartzeko puntuak, lan-osasuna... baldin eta egoerak horretarako tartea uzten badu. Gainera, ez dute beharrezkotzat ikusten batzorde parekidetik kanpoko erakundeetara jo ahal izatea, gatazkak ebazte aldera.
Dirudienez, negoziazio hau luzea izango da. Hurrengo bilera urtarrilaren 19an izango da.

15 de diciembre de 2011 – 12ª reunión 12.bilera - 2011ko abenduaren 15a
Este jueves 15 de diciembre, se ha celebrado en Madrid la 12ª reunión de la mesa negociadora del XXII  Convenio Colectivo de Banca.
La AEB nos explica que el retraso de la pasada reunión hasta hoy era debido a la necesidad de más tiempo  dereflexión por ambas partes. Pese a ello, cada lado de la mesa sigue exponiendo sus límites y estos están  todavía muy lejos los unos de los otros.
Desde ELA y manteniendo todos los puntos de nuestra plataforma, la cual consideramos que sigue siendo perfectamente válida y coherente, queremos destacar los puntos claves:
El empleo está en peligro. Necesitamos un convenio que regule el mantenimiento del empleo en toda situación  y no solo de cara a las fusiones o compras de entidades. El convenio deberá proteger a los  trabajadores ante despidos injustificados que están dándose actualmente en muchas entidades. El convenio debe poner límite a estas prácticas indiscriminadas.
No vamos a renunciar al IPC como referencia de los salarios. Este año que acaba ya llevamos perdido un  3%, que se suma a la ya histórica pérdida de poder adquisitivo que han supuesto los convenios firmados en el sector.
Otro punto irrenunciable es la exigencia del cumplimiento de la jornada laboral. No es comprensible que a pesar de que hay acuerdos sobre jornada y horarios firmados en casi la totalidad de las entidades, se siga  dando la prolongación irregular de la jornada de trabajo en banca de manera habitual. Esto además de ilegal e insolidario, es un tremendo fraude a la Seguridad Social y a Hacienda.
Por supuesto, exigimos que el convenio lleve asociada una comisión paritaria interpretativa que tutele su cumplimiento a lo largo de su vigencia.
La respuesta de la AEB sigue siendo muy cercana a su posición inicial. Siguen ofreciendo congelación salarial para 2011 y 2012 y de cara a los dos años siguientes, una subida entre el 0% y el1% referenciada, en cada entidad, a un ratio contable que se diese únicamente en resultados positivos del ejercicio y además, quieren asociar a este método las pagas de beneficios del artículo 18.
Respecto a las jubilaciones, siguen diciendo que se mantendrán los criterios que no supongan incremento de costes para las empresas. En el resto de temas, se prestan a negociar los temas de bolsas de vacaciones,  radio de movilidad geográfica, elementos de conciliación, salud laboral, etc. siempre que la situación lo  permita. No ven necesario poder acudir a organismos ajenos a la comisión paritaria para intermediación en  conflictos. Parece que esta negociación va a ser larga. La próxima reunión será el 19 de enero.

No hay comentarios:

Publicar un comentario